...

Ogórki gruntowe

Produkowany ogórek jest jednolity pod względem formy i koloru gdyż uprawiamy najlepsze odmiany dostępne na rynku.  Ogórki zrywane są za pomocą „samolotów” których jesteśmy producentem. Każdego dnia po zbiorze zerwane ogórki są sortowane mechanicznie  na sorty wg zapotrzebowania odbiorców. Przesortowane ogórki pakujemy zgodnie z wymogami klienta.

Cebula obrana

Cebulę obieramy maszynowo co zapewnia jednolitą jakość towaru. Obraną cebulę chłodzimy zaraz po obraniu na bieżąco. Na każdym etapie produkcji kontrolowana jest jakość towaru. Jesteśmy w stanie wyprodukować ok. 30 ton obranej cebuli dziennie. Towar chłodzimy i pakujemy według  życzenia odbiorców.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.